Gương bọt tuyết

1.200.0001.350.000

Kích thước : 50 x 1m7 , 60 x 1m7 , 70 x 1m7 , 80 x 1m8

Viền khung là bọt tuyết kết hợp với khung cứng tạo cho gương cứng cáp

Kính nhập Thái Lan dày 5 ly với kính thật và kính nịnh dáng

Nếu quý khách cần chân thì lắp chân vào còn không thì dựa tường hoặc treo tường