Gương giọt nước

1.270.0001.700.000

Kính nhập từ Thái Lan dày 5 ly mài vát cạnh

Miếng gỗ là gỗ thịt

HOMY cắt theo hình ảnh yêu cầu của khách