Feedback gương lượn sóng viền màu trắng 70 x 1m7

1.500.000

Khung gỗ công nghiêp viền màu trắng

Kích thước : 70 x 1m7

Kính nhập thái lan