Manocanh nữ bán thân không tay chân gỗ

1.100.000

  • Thân vật liệu tổng hợp , chân gỗ
  • Manocanh điều chỉnh chiều cao từ 1m tới 2m