Manocanh nữ bán thân có vương miện

2.100.000

  • Chất liệu : vật liệu mới
  • Có vương miện + có tay gỗ + có chân inox vàng
  • Chân điều chỉnh được chiều cao từ 50cm tới 2m