Gương soi toàn thân tràn viền

750.000950.000

– Khung nhựa bản khung dày 0,5cm siêu cứng

– Kính nhập Thái Lan dày 5 ly với kính nịnh và kính thật

– Kích thước : 50 x 1m7 , 60 x 1m7 , 70 x 1m7