Gương toàn thân tai thỏ

2.600.000

  • Khung gỗ mdf bọc nhung
  • Kính nhập thái lan
  • Kích thước 1m2 x 2m tính cả tai thỏ
  • Gương có đèn hoặc không đèn